Betingelser

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av produkter gjennom www.0.4.no til forbrukere.
Vi leverer med PostNord til ditt nærmeste utleveringssted i Norge, Sverige og Danmark
Ordre over 1500,-kr sendes fraktfritt til hele landet.

Bestilling
Når 0-4.no mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren ved å automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Din bestilling er bindende når bestillingen er fullført. 0-4.no blir samtidig bundet av din bestilling så lenge den ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du kan likevel angre på kjøpet og vi ber deg si i fra til oss så fort som mulig slik at vi kan slette din ordre før den sendes fra oss.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil i spesifikasjoner, tekst, pris og annen informasjon på våre nettsider kan forekomme.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av din bestilling, dersom produktet er utsolgt og det vil ta lang tid før vi har produktet på lager igjen. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m.

Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp med Visa eller Mastercard.

0-4.no har et samarbeid med BBS Netaxept i forbindelse med kortbetaling med Visa og Mastercard. Alle transaksjoner som blir foretatt på 0-4.no blir sjekket av BBS (Bankenes betalingssentral).
Det må være dekning på kortet som benyttes, og det kan ikke være sperret.

Denne løsningen innebærer at all kortinformasjon sendes kryptert direkte til BBS, og at det er BBS sin betalingsløsning som returnerer eventuelle feilmeldinger eller bekreftelse på godkjent betaling.
BBS NetAxept bruker en løsning der du blir overført til en sikker side når du skal betale. Informasjonen som oversendes krypteres, slik at du kan være trygg på at ingen fysisk får se ditt kredittkortnummer gjennom betalingsprosessen. Da det er BBS Netaxept sin server som brukes vil utseendet på siden du legger inn kortinformasjon på avvike noe fra resten av nettbutikken.
Løsningen innebærer også at 0-4.no aldri får tilgang til, og vil dermed under ingen omstendigheter kunne lagre, dine kredittkortopplysninger.

Når du betaler med Visa eller Mastercard legges det inn en reservasjon av totalbeløpet på ditt kort. Dette betyr at banken din holder av beløpet for oss, og disponibelt beløp på din konto blir redusert tilsvarende summen. Pengene er fortsatt på kontoen din, men altså reservert oss.
Hvis du velger å kansellere bestillingen, vil vi fjerne autorisasjonen, og beløpet vil bli tilgjengelig innen 2-5 dager avhengig av banken din.
Når ordren din blir sendt fra vårt lager, vil vi belaste kortet. Hvis det kommer opp en situasjon hvor vi skal betale tilbake penger til deg vil vi overføre dette direkte tilbake til kortet ditt.

Levering og forsinkelse
Din ordre vil normalt sendes i løpet av 48 timer etter at vi har mottatt bestillingen fra deg. Kommer bestillingen på helligdager eller helg vil det ta noe lenger tid før orderen blir sendt.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Uavhentede pakker
Dersom du unnlater å hente pakken din vil vi belaste deg med 200 kr for uavhentet forsendelse. Dette for å dekke våre fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader. Beløpet blir trukket av allerede innbetalt beløp og vi utbetaler differansen tilbake til det kortet du brukte ved betalingen.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Ved eventuelle mangler, ta straks kontakt med kundeservice som vil hjelpe deg med å rette opp feilen.

Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)
Dersom produktene har mangler kan du etter omstendighetene kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Mangelen må være vesentlig før heving kan foretas.

Mangelen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Mangler du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som en mangel som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om mangler ved produktene overbringes oss, av bevishensyn, skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen og senest innen to måneder.

0-4.no vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter fakturadato, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til ett år.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet leveres oss i tilnærmet samme stand som du mottok den. Varen skal være i salgbar stand, dvs være ubrukt og returneres i og med orginal embalasje. Brutte forseglinger lignende opphever angreretten.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Personopplysninger
0-4.no behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud eller nyhetsbrev, gjøres dette bare når du har samtykket til det. Du vil når som helst ha mulighet til å trekke tilbake dette samtykket

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via Kontaktskjema.

Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.